Varmt välkommen att kontakta oss:     +46(0)10-139 19 30     Info@dieselspecialisten.nu

 

Turbohaveri

Ett turbohaveri beror väldigt sällan på att turbons livslängd är förbrukad. Faktiskt är det så att mindre än 1%* av alla turboaggregat havererar pga. fabrikations- eller materialfel. Det är därför av absolut största vikt att man kontrollerar vad som orsakade turbohaveriet innan man monterar en ny för att på så vis undvika att även den nya turbon havererar av samma orsak som ditt gamla turboaggregat. Klicka här för att se vårt sortiment av utbytesturbo eller använd sökfunktionen i menyn uppe på sidan. 

Minst 95%* av alla haverier beror på någon av dessa tre "turbodödare":

 

 1. Smörjningsbrist 
  - Kan bero på följande exempel: 

  * Blockeringar, t.ex. sotrester, silikon på packningar eller igensatta oljerör/slangar
  * Läckande oljeledning (Slang, rör, returrör etc). 
  * Låg oljenivå i motorn, trasig (eller otillräcklig funktion i) oljepump etc. Haverier på nyligen monterade turboaggregat kan också bero på att turbon inte smörjdes upp med olja ordentligt innan/under montering.
  Notera: Blockeringar och läckage i luft- & avgassystem kan orsaka oljeläckage från turbon och därmed också resultera i ett turbohaveri. 

   
 2. "Dålig" motorolja
  T.ex: 

  * Vatten-, smuts-, svavel- eller sotrester i oljan 
  * För lång intervall mellan byte av olja och filter (Undvik longlife om möjligt)
  * Felaktig eller dålig kvalitet på olja och/eller oljefilter

   
 3. "Främmande objekt"
  - Med främmande objekt menar man ofta metallspån, smuts och övriga oidentifierade föremål i systemet. T.ex. på detta kan bero på: 

  * Läckage i luft- och insug
  * Otillräcklig rengöring av systemet efter turbohaveri - spån och smuts som finns kvar från tidigare havererade turboaggregat eller övriga motordelar  
  * Dåliga packningar, material från packningar, smutspartiklar etc. i luftsystemet; Även väldigt små partiklar kan orsaka stora skador på turbon och övrig kringutrustning. 

 

Övriga mycket kända orsaker till turbohaveri:  

 • Tomgångskörning - För lång körning på tomgång kan skapa ett vacuum och i sin tur förstör packningarna till turbon. 
 • För snabb acceleration vid kallstart. Detta beror på att motorn ännu inte hunnit få upp ett oljetryck som tillgodoser turbon den smörjning som krävs 
 • När motorn är varm, och då i synnerhet efter "hård" körning rekommenderas att alltid låta motorn stå på tomgång någon minut för att kyla ner och transportera bort olja. För tidig avstängning bildar sotrester vilket kan resultera i skador på lager i turbon. 
 • Övervarvning innebär att turbon jobbar hårdare än oljan är kapabel att smörja och kyla den. Det kan i sin tur leda till "överladd" vilket skadar både motor och turbo. 

 

Majoriteten av alla turbohaverier är oljerelaterade, vilket innebär att man måste rengöra och kontrollera systemet noggrant innan ett turbobyte. 

 

* Uppgifter markerade med en stjärna är siffror direkt från produktionen i fabriken. Det är alltså en uppskattning och ett snitt som uppges och ett haveri kan givetvis bero på fler orsaker än det som nämns ovan.

Drift & produktion:
Wikinggruppen
Produkter

Information

Handla