Allmänna försäljnings- & garantivillkor
 

Priser och betalning
Alla priser i butiken visas antingen inklusive eller exklusive moms och beror på ditt val vid besök på sidan. I kundvagnen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen är behandlad. Lagerstatus uppdateras löpande automatiskt/manuellt, och vi reserverar oss för mindre avvikelser. Om varan ej kan levereras kontaktas kunden direkt via e-mail eller telefon. 

 

Ångerrätt - Privatperson
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Fraktkostnader för returer sker på kundens beskostnad. Förklara tydligt varför ni returnerar er order och invänta därefter returfraktsedlar som skickas via mail. 

Retur av order ska mailas till: kundservice@dieselspecialisten.com eller info@dieselspecialisten.com

Ångerrätten gäller inte om originalförpackningen är bruten & varit installerad eller om emballaget fått skador av dig och/eller fraktbolaget. Det är därför viktigt att transportskadade emballage anmäls omgående, oavsett om du tänkt returnera produkten eller ej. För att anmäla en transportskada gör du detta direkt till chauffören vid leverans, alternativt vid utlämning om godset är skickat till terminal eller utlämningsställe. Bifoga skadeblanketten i ett mejl till oss i god tid. Ångerrätten gäller endast privatpersoner och därmed inte näringsidkare, föreningar, myndigheter mfl. 

 

Stommar & stomavgift
Dieselspecialisten Norden AB säljer utbytesenheter, vilket innebär att vid köp av en vara från vårt sortiment, tar vi din gamla vara i retur. (Gäller enbart renoverade produkter, EJ nya.) Din gamla ”del” är det vi kallar för stomme. Som en garanti för att få tillbaka den gamla stommen, tar Dieselspecialisten Norden AB ut en stomavgift utöver varans pris.

När Dieselspecialisten Norden AB erhållit den gamla stommen i retur krediteras och återbetalas hela stomavgiften med vissa undantag:

 • Vid synliga skador på stommen och/eller sådana invändiga skador att stommen omöjligt kan återställas med nya originaldelar, så återbetalas inte stomavgiften. Stommen måste levereras i retur komplett, Får ej vara i delar eller fattas delar.
 • Vid underlåtenhet att returnera transportram eller emballaget, förbehåller Dieselspecialisten Norden AB att kvarhålla den del av stomavgiften som ersätter skador eller förlust på emballage. 
 • Vid retur av stomme som inte motsvarar den levererade varan, återbetalas enbart den del som kvarstår av stomavgiften efter att stommen återställts.
 • Vid underlåtenhet att tappa av kylvätska/motorolja på varan som leder till läckage under transporten förbehåller vi oss rätten att dra av, eller tilläggsfakturera, den summan som motsvarar en sanering av lastbilsflaket.
 • Vid obetalda påminnelseavgifter, inkassoavgifter samt dröjsmålsräntor förbehåller vi oss rätten att dra av dessa mot innestående stomavgiften innan återbetalning.

Stommen ska returneras inom 20 dagar från leveransdatum om inget annat anges eller är skriftligen överenskommit mellan båda parter, 45 dagar max. I annat fall anses hela stomavgiften förbrukad i sin helhet.

Ursprungsfakturan, inkl. stomavgiften skall alltid betalas i sin helhet, även efter retur av stomme. Kreditfakturan på stomavgiften ska i första hand utnyttjas och dras av vid betalning av en öppen debetfaktura.
Har ni ingen öppen debetfaktura att dra av den erhållna kreditfakturan emot, ska ni meddela Dieselspecialisten Norden AB skriftligen per e-mail till kundservice@dieselspecialisten.com eller info@dieselspecialisten.com 
med ert:

 • Företag: Bankgironummer
 • Privatperson: fullständiga namn, kontonummer inklusive clearing nummer.

Handläggningstiden för stommar är normalt 2-4 veckor från de att ni skickat stommen i retur. Därefter skickas kreditfaktura i samband med återbetalning av stomavgiften.

 

 

Garantier och service
Dieselspecialisten Norden AB säljer varor till främst dieseldrivna fordon och omfattas av funktionsgaranti. Olika varor har olika lång garantitid, dock så är det vanligaste 12 månader och utan begränsad körsträcka. Information om garantitid för respektive vara finns på produktsidan för varan i offert och/eller på vår hemsida. Ersättning för eventuella arbetskostnader ingår i garantin vid en godkänd reklamation för vissa av våra produkter. Information om garantivillkor för respektive vara finns på produktsidan för varan i offert och/eller på vår hemsida.

Reparationsarbeten inom garantitiden får inte utföras eller ens påbörjas utan Dieselspecialisten Norden AB:s skriftliga medgivande. I de fall då någon form av korrigering, reparation eller fördjupade felsökningar (så som demontering för inspektion mm) påbörjas utan vårt medgivande, upphör garantin att gälla. Garantianspråk kan aldrig göras innan full likvid har erlagts för produkten. 

Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikations- & materialfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din faktura gäller som garantibevis. Garantitiden räknas alltid från fakturadatum, Vid de fall då montering skett betydligt senare än fakturadatum är det främst upp till kund att påvisa detta.  
 

Undantag
- Garantin gäller inte vid skada som uppkommit genom: 

 • Felmontering 
 • Otillräcklig kontroll / rengöring av kringutrustning 
 • Misskötsel 
 • Olyckshändelse 
 • Tävlingsbruk 
 • Normal förslitning/försämring 
   

Reklamation
Kund som önskar göra reklamation gällande fel i beställd vara ska alltid göra en reklamationsanmälan skriftligen via e-mail. Det är av största vikt att produkter som omfattas av garantin omgående tas ur bruk vid eventuella fel. Anledningen till detta är för att begränsa skadorna som uppstår på både beställd produkt och resterande kringutrustning. Vid fortsatt bruk av fordon, trots misstanke om fel i produkt, förbehåller vi oss rätten att neka reklamationen utan vidare kontroll. Om ett fordon brukats trots oljeläckage, riskerar skadorna att bli större än nödvändigt, och därmed omöjligt att utreda hur felet först uppkommit. 

Reklamations ärenden ska mailas till: kundservice@dieselspecialisten.com eller info@dieselspecialisten.com
 

Avhjälpande & Reklamationsprocess
Dieselspecialisten Norden AB försöker i första hand att avhjälpa felet på varan med varan kvar i bilen. Går det inte att avhjälpa felet med varan kvar i bilen ska en reklamationsansökan fyllas i och därefter ska varan skickas i retur för inspektion. Dieselspecialisten förser med förbokade fraktsedlar samt övrig information.

Ett svar på reklamationen erhålls inom 30 dagar från det att Dieselspecialisten Norden AB mottagit varan. En kopia av reklamationsansökan måste skickas med. Kopia av orderbekräftelse, faktura eller följesedel ska skickas med i lådan tillsammans med reklamationsprodukten.
 

 

Dieselspecialisten Norden AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig eller att orsaken till felet på varan inte uppstått på grund av ett material- eller fabrikationsfel. Kund har rätt att få produkten åter och låta en opartisk instans granska produkten. Dieselspecialisten Norden AB är dock inte ansvarig för kostnaden som kontrollen medför. Vid de fall då kund kräver retur av ej godkänd reklamation förbehåller sig Dieselspecialisten Norden AB att fakturera den kostnad som uppstår för frakt och hantering av reklamationen. Denna kostnaden återbetalas i ett senare skede om det visar sig att produkten havererat pga. material- eller fabrikationsfel.
 

Ersättning vid godkänd reklamation
Om Dieselspecialisten Norden AB godkänner reklamationen ersätts ni med en ny, likvärdig produkt. Arbetskostnad & kringkostnader för garantiarbeten ersätts ej, tex. Arbete med att demontera reklamerad produkt, montering av ersättningsprodukt, förbrukningsmaterial och andra kostnader i samband med byte av produkten.

Bärgningskostnader, resekostnader, övernattningskostnader, hyrbilskostnader, förlust i näringsverksamhet ersätts inte. Direkta eller indirekta förluster beroende på personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom än av oss levererad vara ersätts aldrig. 
 

Privat Policy
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person- eller företagsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

 

Cookies
Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

 

Leveranser
Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara. Alla leveranstider är uppskattade baserat på normala förhållanden. Vid förseningar har du full rätt att häva köpet, under förutsättning att den fördröjda leveranstiden innebär att produkten inte längre, helt eller delvis, fyller sitt ursprungliga syfte.

Dieselspecialisten Norden AB kan aldrig ställas skadeståndsskyldiga för försenat eller uteblivet gods.  
 

Ej uthämtade leveranser
Har du valt postförskott (eller Cash on Delivery) som frakt- / betalsätt kommer ej uthämtade produkter returneras till oss. För alla försändelser som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift som motsvarar mellan 200 - 2000 kr beroende på godsets vikt och värdet på försändelsen. Ej uthämtade paket kan aldrig betraktas som utnyttjad ångerrätt. För att ångerrätten ska gälla, måste försändelsen hämtas ut och returneras med den bifogade returblanketten.

 

Returer (Gäller ej stommar)
Returer som avser ångerrätt sker på kundens bekostnad. Returer ska alltid bokas av Dieselspecialisten. Alla försändelser ska skickas med företagspaket och köras ut till vår adress. Vid en retur vänligen kontakta oss via mail så skickar vi ut ett returformulär till er som ska fyllas i och mailas tillbaka till oss innan produkten skickas tillbaka.
 Paket som returneras utan returblankett kan komma att betraktas som en stomme.

Eventuell tvist
Vid reklamationer och tvistemål följer vi dom lagar och regler som vid faktureringstillfället gäller branschen och dess produkter.
Vid de fall då tvist förekommer ska tvistemålet avgöras i allmän domstol. Dieselspecialisten Norden AB har sitt säte i Åstorps kommun och tvistemål avgörs därmed i Helsingborgs tingsrätt.  
Vid tvist med konsument, har Dieselspecialisten Norden AB för avsikt att i högsta möjliga mån följa riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se. 

 

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Drift & produktion:
Wikinggruppen
Produkter